началото историята заветът за нас новини
 

 

В началото бе Патката;

и Патката беше у Бога;

и Патката бе Бог.

 

Тя в началото беше у Бога.

Всичко това чрез Нея стана;

и без Нея не e станало нищо от това, което е станало.

 

В Нея бе животът и животът бе светлина на човеците.

 

...

 

И Патката стана плът и пребиваваше между нас;

и видяхме славата И, пълна с благодат и истина.

 

 
  best viewed with